Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Kim Long


Địa chỉ:
38A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283 810 0001
Email: tthuy.klg@gmail.com
Website: www.klg.vn
Đại diện công ty: Ông Trần Văn Tiên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Người liên hệ: Đỗ Thị Thanh Thúy - Phụ trách kinh doanh; Điện thoại: 0976 394 323 
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]