Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ

Cty Cấp nước có từ năm 1932, trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, thị xă Cần thơ. Đến năm 1970 thị xă Cần thơ phát triển. Được Chính phủ Úc tài trợ , nhà máy nước mới được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1973 với công suất 31.200 m3/ngày. Nay là nhà máy nước Cần thơ 1.

Đến 30/4/1975 tiếp quản cơ sở nhà máy nước và hoạt động bình thường cung cấp cho 3.000 hộ khách hàng. Hiện nay , Công ty TNHH Cấp Thoát nước Cần thơ là Công ty TNHH Nhà Nước một  thành viên hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và có cơ cấu tổ chức như sau:

* Chủ tịch Công ty: Ông Nguyễn Hữu Lộc, điện thoại: 07103 810692 

* Ban Giám Đốc: 1) Giám Đốc Điều hành: Ô. Nguyễn Tùng Nguyên, điện thoại: 07103 854789

2) Phó Giám Đốc: Bà Phan Thị Thiên, điện thoại: 07103 821710

3) Phó Giám Đốc: Ông Hồng Ngọc Tâm, điện thoại: 07103 839946

4) Phó Giám Đốc: Ông Huỳnh Thiện Đỉnh, điện thoại: 07102 221067

* Kiểm soát viên: Bà Lâm Nguyệt Thanh, điện thoại: 07102 221068   

Tên viết tắt: CANTHOWASSCO    
Tên gọi:  Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế: Cantho Water Supply And Sewerage Company Ltd.
Tel : 07103.810.197 - 07103.600.686       Fax: 07103.824.092 - 07103.810.188
Địa chỉ: 2A, đường Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Email:  ctncantho@gmail.com
Website:  www.ctn-cantho.com.vn    
Ngành nghề: Cấp thoát nước
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1