Công ty TNHH MTV Nước sạch Số 2 Hà Nội

Thông tin công ty

Khái quát về công ty TNHH MTV Nước Sạch Số 2 Hà Nội

Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2882/QĐ-UB ngày 31/8/1996 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội trên cơ sở Xí nghiệp KDNS Gia lâm thuộc Công ty Nước sạch Hà Nội và tiếp nhận Nhà máy nước Gia Lâm do Chính phủ hai nước Việt Nam - Nhật Bản đầu tư xây dựng.

Tháng 7/2010, Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch số 2 Hà Nội theo quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Tên giao dịch Quốc tế:     HANOI WATER LIMITED COMPANY NO 2

Tên viết tắt:                      HAWATER Co., Ltd No 2

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phúc đồng, Long Biên, Hà Nội

Tên viết tắt    HV0034    
Tên gọi    Công ty TNHH 1TV Nước sạch Số 2 Hà Nội
Ngày thành lập    31/08/1996    
Tên quốc tế    Hanoi water limited company no 2
Tel    043.8750394       Fax    043.8750396    
Đường Nguyễn Văn Linh, Phúc đồng, Long Biên, Hà Nội
Email    nuocsach2hn@hawater.com.vn
Website    http://hawater.com.vn    
Ngành nghề    Cấp thoát nước
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1