Công ty CP Cấp thoát Nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Thông tin
1. Quá trình thành lập Công ty:
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi nguyên trước đây là Nhà máy nước Quảng Ngãi, được hình thành từ năm 1963, qua nhiều lần thay đổi tên gọi đến ngày 03/02/2010 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số: 152/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thành Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Ngày 24/02/2010 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Công ty chính thức hoạt động theo Cty cổ phần. 
Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động:
 - Sản xuất, kinh doanh nước sạch, nước cho các khu công nghiệp;
 - Tư vấn và thiết kế công trình xây dựng cấp thoát nước;
 - Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước;
 - Thi công xây dựng các công trình cấp thoát nước;
 - Thi công lắp đặt hệ thống điện 22/15 KV cho công trình cấp  nước;
 - Đầu tư liên doanh  và kinh doanh chuyên ngành Cấp thoát nước.
Sản phẩm chính của Công ty là nước sạch dùng cho sinh hoạt và sản xuất.
2. Quá trình phát triển của Cty:
- Giai đoạn từ năm 1963-1989: Công suất 4.000m3/ngđ, từ năm 1989 tỉnh Quảng Ngãi được tách từ tỉnh Nghĩa Bình đến nay công suất được phát triển theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:
- Giai đoạn từ (1989-1995): Nâng công suất từ 4.000m3/ngđ lên 10.000m3/ngđ;
- Giai đoạn (1996-2010): Nâng công suất từ 10.000m3/ngđ lên 16.000m3/ngđ, sau đó bổ sung điều chỉnh nâng công suất từ 16.000m3/ngđ lên 20.000m3/ngđ. 
 -  Giai đoạn (2012-2020) theo định hướng Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, nâng công suất cấp nước sạch lên 45.000m3/ngđ. Hiện nay UBND tỉnh cho chủ trương lập dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m3/ngđ lên 45.000m3/ngđ) để đăng ký tham gia “chương trình phát triển ngành nước Việt Nam” theo thể thức phân kỳ (MFF), vay vốn ADB. 
 Sau khi dự án: Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (Nâng công suất từ 20.000m3/ngày đêm lên 45.000m3/ngày đêm) được triển khai, nước  sẽ được cấp cho khu vực sau:
 + Khu vực trung tâm (thành phố Quảng Ngãi, thị trấn La Hà, thị trấn Sơn Tịnh): Trên 90% dân số sử dụng nước sạch với tiêu chuẩn 120lít/người/ngày.
 + Khu vực vùng ven: Trên 40% dân số sử dụng nước sạch với tiêu chuẩn 80-100lít/người/ngày.
 + Đối với các Khu công nghiệp, Khu đô thị mới, dịch vụ, du lịch v.v...: 100% có nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt là cung cấp nước cho Khu phức hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị VSIP tại Quảng Ngãi.
 + Phục vụ cấp nước cho Khu trung tâm hành chính mới và các khu dân cư phía Tây của huyện SơnTịnh.
 + Đưa nước từ thành phố Quảng Ngãi vào cung cấp cho nhân dân thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa.
 - Giai đoạn (2016-2025) nâng công suất lên 80.000÷100.000m3/ngđ.
- Ngoài ra, hiện nay Công ty còn liên kết với các công ty trong và ngoài tỉnh để hợp tác đầu tư lĩnh vực công trình cấp thoát nước, cụ thể: đang liên doanh cùng 3 Công ty là: Tổng Công ty Vinaseen – Hà Nội, Công ty TNHHMTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Cty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi để xây dựng nhà máy nước công suất 50.000m3/ngđ cấp cho khu kinh tế Dung Quất mở rộng, dự án này hiện nay đang lập dự án.
3. Qui mô, công suất các nhà máy hiện nay Công ty đang quản lý:
- Nhà máy nước thành phố Quảng Ngãi,  công suất 20.000m3/ngđ.
- Nhà máy nước Châu Ổ - huyện Bình Sơn,  công suất:  1.200m3/ngđ
- Nhà máy nước Đức Phổ - huyện Đức Phổ, công suất:  2.000m3/ngđ
- Nhà máy nước Mộ Đức - huyện Mộ Đức,  công suất:  2.000m3/ngđ"

Tên viết tắt    HV0050    
Tên gọi    Công ty CP Cấp thoát Nước và XD Quảng Ngãi
Ngày thành lập    01/01/1963    
Tên quốc tế    Quang Ngai water draining supplying and Contrucstion joint stock company
Tel    055.3822693       Fax    055.3822692 
Số 17 đường Phan Chu Trinh, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Email    capnuocqng@gmail.com
Website    -    
Ngành nghề    Cấp thoát nước
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1