Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Cam Lâm

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà
Người đại diện: Cao Thế Vinh
Chức vụ: Giám đốc điều hành 
ĐT người đại diện: 0919 168 484
Số điện thoại văn phòng: 0258 398 2007
Fax: 0258 398 2007
Web: camlam@copac.com.vn
Người liên hệ: Ông Cao Thế Vinh - Giám đốc điều hành: 0919 168 484
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1