Công ty TNHH tư vấn thương mại Duy Dương

Công ty TNHH tư vấn thương mại Duy Dương
Địa chỉ Công ty: 75 Đường số 10, Khu dân cư ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 3758 0041 ; Fax: 028 3758 0040

Đại diện công ty: bà Lê Thanh Nhã
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0989 511 071
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1