Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre tiền thân là Công ty Cấp thoát nước Bến Tre, được thành lập theo Quyết định số 991/QĐ-UB ngày 02/12/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Công ty có chức năng, nhiệm vụ: sản xuất và phân phối nước sạch; thoát nước bẩn; nạo vét, thông tắc rãnh; thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước. Chức năng, nhiệm vụ trên được Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao theo mô hình Công ty hoạt động công ích đến cuối năn 2006. Thực hiện đề án chuyển đổi doanh nghiệp lần thứ nhất, ngày 01 tháng 6 năm 2006 Công ty được UBND tỉnh Bến Tre quyết định chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, Chủ sở hữu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, theo quyết định số 1353/QĐ-UBND và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới từ 01/01/2007 đến nay.

Tên viết tắt: BTREWACO    
Tên gọi: Công ty TNHH 1 Thành viên Cấp thoát nước Bến Tre
Ngày thành lập: 14/12/2006    
Tên quốc tế: Ben Tre Water Supply And Sewerage One Member Company Limited.
Tel: 75. 3811533 – 075. 3825727        Fax : 075. 3827781    
Địa chỉ: số 103, đường Nguyễn Huệ, phường I, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
Email: capnuocbentre@yahoo.com
Website: http://capnuocbentre.vn    
Ngành nghề: Cấp nước