Đ/C TRƯƠNG CÔNG NAM- GIÁM ĐỐC HueWACO TAI CỬ HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2016- 2021

Chiều ngày 27/5, Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.


                Theo đó, tổng số đại biểu ấn định cho HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 là 53 đại biểu trong tổng số 88 người ứng cử. Trong cuộc bầu cử vào ngày 22/5/2016, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu đủ 53 đại biểu , đ/c Trương Công Nam- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc HueWACO vinh dự tái cử vào HĐND Tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

                Trước đó, trong 2 ngày 9-10/5/2016, đ/c Trương Công Nam- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HueWACO cùng các ứng cử viên Quốc hội khóa XIV và HĐND Tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại TT Khe Tre và 6 xã Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Hữu, Hương Giang,Hương Hòa, Hương Sơn- Huyện Nam Đông.

                Giám đốc Công ty đã trình bày chương trình hành động, nhất là phấn đấu đưa tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch huyện Nam Đông từ 33% lên > 70%, và quan tâm đến các hoạt động từ thiện xã hội nhằm góp phần giảm nghèo đa chiều để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân huyện Nam Đông.

               Ngày 20/5, tại VP UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Cao đã chủ trì cuộc họp về việc đầu tư, sửa chữa và quản lý các dự án cấp nước trên địa bàn Huyện Nam Đông và đã chỉ đạo giao HueWACO chủ trì, phối hợp với Sở NN& PTNT và UBND Huyện Nam Đông khảo sát đề xuất quy mô các loại hình cấp nước và lộ trình đầu tư phù hợp với thực tế để cấp nước sạch cho 5 xã vùng cao huyện Nam Đông, đồng thời, thống kê các điểm trắng về nước sạch tại Nam Đông để kịp thời đề xuất đầu tư.

               Ngày 30/5/2016, Ủy ban bầu cử TP Huế đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố, đ/c Trương Công Hân- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó GĐ Công ty vinh dự tái cử vào đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]