WB tham vấn Hội Cấp thoát nước Việt Nam về xử lý nước thải

Ngày 05/3/2021, tại Văn phòng Hội Cấp thoát nước Việt Nam, đại diện nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới gồm ông Jonh Davis - Chuyên gia PPP, bà Trịnh Thị Hòa - Điều phối chương trình Tài nguyên nước 2030 đã tới thăm và có buổi làm việc tham vấn Lãnh đạo Hội về cơ chế hợp tác công tư PPP trong lĩnh vực xử lý nước thải đô thị. Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Điệp và Trưởng ban Hợp tác quốc tế Hạ Thanh Hằng đã tiếp và trả lời tham vấn.
 
WB tham vấn Hội Cấp thoát nước Việt Nam về xử lý nước thải

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã trả lời tham vấn của nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế gới các câu hỏi về lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị như các hình thức đầu tư cho các dự án xử lý nước thải ở Việt Nam; Các ưu đãi/ trợ cấp đang có dành cho các dự án xây dựng công trình xử lý nước thải; Hình thức đấu thầu, dự báo nhu cầu tài chính, các khuyến nghị về chính sách để cải thiện môi trường đầu tư vào lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải…
 
WB tham vấn Hội Cấp thoát nước Việt Nam về xử lý nước thải
 
Ngân hàng Thế giới (2030WRG), Tổng cục Môi trường (TCMT) - Bộ tài nguyên môi trường hiện đồng chủ trì một nhóm công tác đa bên về ô nhiễm nguồn nước đô thị và công nghiệp. Nhóm công tác tập hợp đại diện từ các cơ quan bộ ngành, khối tư nhân và các tổ chức nghiên cứu, xã hội nhằm phân tích, thảo luận và đề xuất các giải pháp về công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm, tăng hiệu quả sử dụng nước và đảm bảo an ninh về nước.

Một trong những nhiệm vụ được nhóm công tác ưu tiên đó là nghiên cứu và đề xuất cơ chế hợp tác công tư nhằm đề xuất các khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực nước thải đô thị Việt Nam. 

HaTham
 

Bài viết cùng chuyên mục