Đại diện Hội Hợp tác ngành nước Đức làm việc với Hội Cấp thoát nước Việt Nam


Ngày 13/8/2018, lãnh đạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) đã có buổi họp và làm việc với bà Natalie - Cố vấn Điều phối các Dự án Quốc tế - Hội Hợp tác ngành nước Đức. Buổi họp do Chủ tịch VWSA Cao Lại Quang chủ trì.Tại buổi làm việc, hai bên đã tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án hợp tác hiệp hội Đức - Việt góp phần nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam (DEVIWAS) từ đầu năm 2018 đến nay; Bàn bạc và thống nhất nhiều nội dung quan trọng như: Tái cơ cấu tổ chức nhân sự của Dự án; Các hoạt động dự kiến, kế hoạch thực hiện và phân bổ lại kế hoạch ngân sách dự án đến cuối năm 2018; Công tác điều phối và tham gia của các bên liên quan (GWP, GIZ, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và VWSA) trong việc tổ chức sự kiện Diễn đàn ngành nước Đức - Việt trong khuôn khổ Vietwater 2018 sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ 7-9/11 sắp tới.

Với buổi làm việc này, hai bên hy vọng Dự án DEVIWAS sẽ tiếp tục được triển khai có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam.

Bài viết cùng chuyên mục