Vẫn phải sát hạch khi cấp lại chứng chỉ hành nghề?

Ông Nguyễn Văn Sự (Hậu Giang) có câu hỏi về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gửi tới Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn giải đáp.


Ảnh minh họa.

Nội dung câu hỏi như sau: Tôi đã được cấp chứng chỉ xây dựng hạng 3 vào năm 2015, đến năm 2020 hết hạn sử dụng, theo quy định thì tôi phải sát hạch lại để xin cấp lại chứng chỉ hạng 3. Vậy cho tôi hỏi năm 2015 tôi đã đủ chuyên môn để cấp chứng chỉ hạng 3 và công tác suốt thời gian đến nay, thì tại sao tôi không được cấp lại chứng chỉ hạng 3 mà phải sát hạch lại? Chứng chỉ hành nghề thì được phân ra hạng 1, 2, 3 theo từng cấp độ chuyên môn, nhưng tại sao phần thi sát hạch thì chung một bộ đề? Theo quy định hiện tại, nếu thiết kế công viên, cây xanh thì không có ai ký được chủ trì và thiết kế đúng nghĩa, vì không có chứng chỉ nào cho lĩnh vực xây dựng kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉ có hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, cấp điện và chất thải rắn.

Về vấn đề này Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng trả lời như sau: Tại thời điểm năm 2015, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003, không phân hạng. Hiện nay, cá nhân muốn cấp chứng chỉ hành nghề có phân hạng thì phải tham gia sát hạch theo quy định tại Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014. Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định tại Khoản 15, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, sát hạch là một trong những điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Ngoài ra cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để được cấp chứng chỉ theo hạng tương ứng.

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề thiết kế hạ tầng kỹ thuật không chia nhỏ lĩnh vực. Theo đó, cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạ tầng kỹ thuật được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 - Phân loại công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Khánh Diệp/Báo Xây dựng

Khóa học khác

Tuyển sinh 2021-1