THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC THU SÁT HẠCH

Căn cứ văn bản số 96/TB-BXD ngày 12/10/2021 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng về việc dừng thu phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch. 
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo đến các đơn vị hội viên về việc điều chỉnh mức thu chi phí sát hạch là 350.000đ/lượt sát hạch. Các chi phí khác vẫn thực hiện theo công văn số 08/TTĐTBDNNVN ngày 12/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam. 
Thời gian áp dụng tính từ ngày 15/10/2021. 
Xem chi tiết tại: 

Khóa học khác