Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Tên giao dịch quốc tế: Lam Dong Water Supply And Sewerage Company LTD. 
Tên viết tắt: LAWACO
Trụ sở chính: 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.    
Điện thoại: 0263 - 3 822 240, 0263 - 3 834 304   
Fax: 0263 - 3 824 050    
Email: lawacoldg@gmail.com
Website: lawaco.com

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng là một Doanh nghiệp Cổ phần  được chuyển đổi từ Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước Lâm Đồng từ ngày 08 tháng 6 năm 2018.

Ngành nghề kinh doanh:

-  Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt. Khai thác, xử lý nước, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp.

- Tư vấn thiết kế công trình, giám sát thi công công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình: Cấp thoát nước, xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, thủy lợi, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, vườn sinh thái...

- Sản xuất và kinh doanh dịch vụ vật tư ngành nước.

- Hoạt động kinh doanh du lịch - dịch vụ, tham quan, nghỉ dưỡng.