Công ty TNHH Đầu tư công nghệ và thiết bị HT

Công ty TNHH Đầu tư công nghệ và thiết bị HT
Địa chỉ: 53 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 792 0672
Email: info@htintech.com.vn
Website: www.htintech.com.vn
Đại diện công ty: Ông Nguyễn Quang Tuấn - Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0915 005 242
Người liên hệ: Lê Thị Oanh - Chức vụ: Trợ lý
Điện thoại: 097 9493 388

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1