Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Thái Khương

Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Thái Khương
Địa chỉ: 30D Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0941 400 488; Fax: 028 3813 4727
Email: info@thaikhuongpump.com
Website: https://thaikhuongpump.com
Đại diện công ty: Ông Nguyễn Văn Sang - Chức vụ: Phó giám đốc
Điện thoại: 0907 285 868
Người liên hệ: Ông Nguyễn Tứ Bốn - Chức vụ: Phó phòng Kinh doanh
Điện thoại: 0907 265 269
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1