Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật và Đầu tư CISTA

Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật và Đầu tư CISTA
Địa chỉ: 113 Đường số 5, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 028 6271 2983
Người đại diện: Bà Phùng thị Thảo Nguyên - Chức vụ: Giám đốc
Website: cista.asia
Email: nguyen.phung@cista.asia
Người liên hệ: Bà Diệp Đỗ Như Phương - Chức vụ: Giám đốc Điều hành
Số điện thoại: 0905 141 283
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1