Đào tạo tại chỗ cho công ty Quản lý và Phát triển Hạ Tầng Đô thị Vinh

Đáp ứng nhu cầu của hội viên, ngày 23-24/6/2017, với sự hỗ trợ của Chương trình Quản lý nước thải và chất thải rắn GIZ-WMP, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức lớp Bồi dưỡng Vận hành và bảo dưỡng mạng thoát nước cho Công ty CP Quản lý và Phát triển Hạ Tầng Đô thị Vinh. Đây là lớp đầu tiên trong chương trình đào tạo về thoát nước và xử lý nước thải được tổ chức theo hình thức đào tạo tại chỗ.Lớp bồi dưỡng thu hút 26 học viên là các phó giám đốc, trưởng phó phòng, cán bộ, nhân viên kỹ thuật của công ty tham gia. Giảng viên của lớp bồi dưỡng chính là các giảng viên đã được VWSA và GIZ-WMP cấp chứng chỉ giảng viên nguồn về đào tạo Thoát nước và XLNT.

Vì là đào tạo tại chỗ nên lớp bồi dưỡng đi chuyên sâu vào đào tạo cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật , các trưởng phó phòng và cả công nhân vận hành của chính công ty, nên tính thực tiễn rất cao.

Nội dung lớp học tập trung vào các vấn đề về Tổng quan về hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải; Công tác an toàn lao động trong vận hành mạng lưới thoát nước; Những vấn đề thường gặp khi vận hành mạng lưới thoát nước; Quy trình công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng mạng lưới thoát nước; Vận hành, bảo dưỡng MLTN ngoài thực địa. Đặc biệt khi tham gia lớp đào tạo, học viên sẽ có kỹ năng lập kế hoạch vận hành, bảo dưỡng mạng lưới thoát nước.

Với sự dẫn dắt khéo léo của các giảng viên kết hợp phương pháp đào tạo mới khơi gợi tính chủ động của học viên, các vấn đề về vận hành, bảo dưỡng mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải ngay tại doanh nghiệp đã được các học viên tích cực chia sẻ. Lớp học diễ ra như những buổi hội thảo nhỏ, trao đổi kinh nghiệm giữa các học viên dưới sự định hướng nội dung của các giảng viên nhiều kinh nghiệm. Từ đó tìm ra hướn giải quyết tối ưu nhất cho các vấn đề trong thực tiễn quản lý vận hành mà công ty đang gặp phải.

Tổng kết lớp học, các học viên đã được trao chứng nhận tham gia chuyên đề đào tạo lần này. Tất cả các học viên đều đánh giá rất cao nội dung và phương pháp giảng dạy của lớp học cũng như những kiến thức bổ ích, thiết thực mà lớp học mang lại. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỚP BỒI DƯỠNG:
 

 
 

 
 
Bài: Hà Thắm
Ảnh: Vân Lan
 

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị