Thông báo Đào tạo chuyên đề: Vận hành và bảo dưỡng mạng lưới thoát nước tại Huế

Được sự hỗ trợ của Chương trình Quản lý nước thải của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ – WMP), Hội CTNVN lên kế hoạch tổ chức lớp chuyên đề Vận hành và bảo dưỡng mạng lưới thoát nước tại Việt Nam cho các doanh nghiệp thoát nước và xử lý nước thải, với các nội dung cụ thể như sau:
 
 

- Một số kiến thức cơ bản về mạng lưới thoát nước và các loại hệ thống thoát nước;

- Cấu tạo chi tiết của mạng lưới thoát nước;

- Thành phần, tính chất nước thải;

- An toàn và an toàn lao động khi vận hành;

- Kiến thức và kỹ năng vận hành và bảo dưỡng, bao gồm những sự cố thường gặp khi vận hành mang lưới thoát nước; kỹ năng vận hành mạng lưới thoát nước an toàn và hiệu quả.

Sau khi tham gia chuyên đề đào tạo này, học viên sẽ có kiến thức để hỗ trợ cán bộ kỹ thuật của công ty trong việc lập kế hoạch công việc hàng ngày, đồng thời họ sẽ có cái nhìn khái quát để giám sát khu vực xây dựng hệ thống thoát nước. Học viên sẽ có thể hiểu những nguyên tắc cơ bản của một phương pháp vận hành & bảo dưỡng dựa trên cách tiếp cận theo nhu cầu hơn thực tế của đơn vị.

Thời gian: 2 ngày, từ 8:00 - 17:00, ngày 14-15/11/2016.

Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật đang làm việc tại các công ty thoát nước và xử lý nước thải

Giảng viên: Là các chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm của doanh nghiệp, đã được Ban điều phối dự án GIZ - WMP lựa chọn và được các chuyên gia Đức đào tạo qua các khóa giảng viên nguồn của Hội CTNVN

Địa điểm: Công ty TNHH một thành viên Môi trường và công trình đô thị Huế, số 46, Trần Phú, thành phố Huế.

Kinh phí: Chương trình GIZ - WMP hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức lớp học (hội trường, chi phí giảng viên, tài liệu, ăn trưa, ăn tối, giải khát giữa giờ.....). Công ty tham dự đóng góp thêm 800.000 đ/học viên kinh phí tổ chức lớp. Các chi phí khác như chi phí đi lại, nghỉ… đơn vị tự túc.

Hội CTNVN đề nghị các đơn vị gửi danh sách học viên tham dự (bao gồm họ tên, chức vụ, ngày tháng năm sinh, điện thoại, email liên hệ). Bản đăng ký danh sách học viên xin gửi trước ngày 08 tháng 11 năm 2016 theo địa chỉ: Ban Đào tạo, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, Số 65 Vân Hồ 3, Hai Bà Trưng, Hà Nội,Fax: 043.976.2721 hoặc Email: tranmyhanh118@gmail.com. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trần Mỹ Hạnh, Di động: 097.386.1357 (từ 8:30 - 16:00)

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị