Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 tại Hà Nội và TP. HCM

Để kịp thời giúp các đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định tại 5 Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng 2014, (Từ Thông tư 05 đến Thông tư 06/2016/TT - BXD) được sự hỗ trợ của Dự án DEVIWAS, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam tổ chức tập huấn 5 Thông tư nói trên tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các Thông tư này đã được Bộ Xây dựng ban hành từ ngày 10/3/2016.
 
 

- Thông tư 05/2016/TT - BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bao gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng;

- Thông tư 06/2016/TT - BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hướng dẫn chi tiết về nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công;

- Thông tư 07/2016/TT - BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, bao gồm nguyên tắc, các trường hợp được điều chỉnh giá, trình tự, thủ tục, nội dung và phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng;

- Thông tư 08/2016/TT - BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng; gồm tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án đối tác công tư PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án);

- Thông tư 09/2016/TT - BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình, hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng thi công xây dựng công trình.

1. Đối tượng tham gia tập huấn:

- Lãnh đạo các doanh nghiệp;

- Cán bộ phòng kinh tế, kế hoạch, kỹ thuật, phòng quản lý dự án, phòng kế toán tài chính và Ban quản lý dự án của các doanh nghiệp.

2. Nội dung tập huấn:

- Giới thiệu, giải thích, làm rõ các nội dung trong các Thông tư 05/2016/TT – BXD; Thông tư 06/2016/TT – BXD; Thông tư 07/2016/TT – BXD; Thông tư 08/2016/TT – BXD & Thông tư 09/2016/TT – BXD.

3. Giảng viên:  lãnh đạo Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng, là chuyên gia trực tiếp tham gia biên soạn các Thông tư nói trên.

4. Thời gian và địa điểm tập huấn:

4.1.Tại Hà Nội

Thời gian tập huấn: 01 ngày, ngày 15/7/2016.

- Địa điểm tập huấn: Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (cạnh Đại học Kiến trúc)

4.2. Tại TP.Hồ Chí Minh

Thời gian tập huấn: 01 ngày, từ 8:30 - 17:00 ngày 20/7/2016.

- Địa điểm tập huấn:Văn phòng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng, 14 Kỳ Đồng, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

5Kinh phí tham gia tập huấn: Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp thêm kinh phí: 500.000 đ/học viên; đối với doanh nghiệp không là Hội viên Hội CTNVN: 700.000 đ/học viên (bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, giải khát giữa giờ, ăn trưa, tài liệu, và các chi phí khác phục vụ khoá học).

6. Thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Việc thanh toán bằng chuyển khoản đề nghị thực hiện trước ngày 10/7/2016. Thông tin tài khoản:

- Tên tài khoản: Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam

- Số tài khoản (VND): 12010000010702

- Ngân hàng: Sở Giao dịch I, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Địa chỉ: Block A, Vincom Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Đề nghị đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự (bao gồm họ tên, năm sinh, giới tính, chức vụ, điện thoại liên hệ) về địa chỉ:

Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, 65 Vân Hồ 3, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Fax: 043.976.2721 hoặc Email: tranmyhanh118@gmail.com. Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trần Mỹ Hạnh - Ban Đào tạo Hội CTNVN, di động: 097.386.1357 (từ 8:30 - 16:00).

(Thời hạn nhận danh sách đăng ký đến hết ngày 7/7/2016).

Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị