Những điểm mới trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Nhằm cung cấp những kiến thức cập nhật về đấu thầu cho các cán bộ hiện đang tham gia trong lĩnh vực đấu thầu theo những điểm mới trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/6/2014 và Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam phối hợp với Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị tổ chức Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu tại Hà Nội trong 3 ngày từ 30/5 đến 1/6/2016.
 
 

1. Đối tượng tham gia học khó nghiệp vụ đấu thầu:

-  Lãnh đạo các doanh nghiệp, các BQL Dự án, cán bộ quản lý phòng kế hoạch và chuyên viên quản lý dự án và đầu thầu.

2. Nội dung bồi dưỡng:

- Tổng quan về Đấu thầu;

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu;

- Hợp đồng;

- Kế hoạch đấu thầu;

- Sơ tuyển nhà thầu;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp;

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác;

- Giải đáp thắc mắc

- Kiểm tra và cấp chứng chỉ Đấu thầu theo Quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3. Giảng viên: là chuyên gia về đấu thầu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận.

4. Thời gian, kinh phí và thủ tục nhập học:

- Thời gian tập huấn: 03 ngày, từ 8:30 – 17:00 ngày 30,31/5 & 1/6/2016

- Kinh phí tham gia tập huấn: 1.200.000 đ/người (bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, giải khát giữa giờ, ăn trưa, chứng chỉ và các chi phí khác phục vụ khoá học).

Thủ tục nhập học: Mỗi học viên tham gia học chuẩn bị 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)

5. Địa điểm tập huấn:

Tại Học viện Cán  bộ quản lý xây dựng và đô thị – Đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (cạnh Đại học Kiến trúc) 

Các đơn vị và cá nhân tham gia tập huấn gửi danh sách đăng ký về địa chỉ:

Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, 65 Vân Hồ 3, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Fax: 043.976.2721 hoặc Email: tranmyhanh118@gmail.com. Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trần Mỹ Hạnh - Ban Đào tạo Hội CTNVN, di động: 097.386.1357 (từ 8:30 – 16:00).

(Thời hạn nhận danh sách đăng ký đến hết ngày 26/5/2016)

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (thay thế cho Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11);

Nghị định 63/2014/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (thay thế cho Nghị định số 85/2009/NĐ – CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ)

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010  quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

 

Văn phòng TW Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị