Khai giảng Tập huấn về Thông tư số 08/2016/TT-BTC và Thông tư số 09/2016/TT-BTC

Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 09/2016/TT-BCT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
 
 

Để kịp thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nắm bắt và thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư 09/2016/TT-BTC, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam phối hợp với Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị tổ chức tập huấn Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tham gia buổi tập huấn có 87 học viên là lãnh đạo đơn vị phụ trách về đầu tư xây dựng, các trưởng, phó ban Quản lý dự án, cán bộ theo dõi các dự án đầu tư xây dựng, kế toán trưởng, trưởng/phó phòng kế toán và kế toán theo dõi dự án.

Nội dung tập huấn là những quy định mới nhất về quản lý, thanh toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Thông tư 08/2016/TT-BTC; những quy định mới nhất về quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC.

VWSA

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị