Tập huấn Kỹ năng Quản trị kiểm tra đánh giá tại Cấp nước Phú Thọ

Ngày 19-20/12/2019, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam và Công ty CP Cấp nước Phú Thọ đã phối hợp tổ chức Lớp Tập huấn Kỹ năng Quản trị kiểm tra đánh giá. Đây là lớp tập huấn thứ 2 trong Chương trình đào tạo tại chỗ nâng cao năng lực ngành nước do Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Công ty CP Cấp nước Phú Thọ phối hợp thực hiện. 
 

Không khí sôi nổi tại lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 55 học viên là các cán bộ, nhân viên Công ty CP Cấp nước Phú Thọ. Giảng viên là TS.Phạm Việt Thắng - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Mục tiêu của lớp tập huấn lần này là giúp cho các cán bộ phát hiện các sai sót, hạn chế tối đa các sai sót trong quá trình hoạt động tại doanh nghiệp. 
Nội dung lớp tập huấn được chia làm 4 phần: 

- Tổng quan về kiểm tra, đánh giá
- Quá trình kiểm tra, đánh giá
- Các hệ thống kiểm tra, đánh giá chính chính
- Các hình thức và phương pháp kiểm tra

Tại lớp tập huấn, với sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên, các học viên đều xác định hoạt động Kiểm tra đánh giá có vai trò rất quan trọng trong công tác. Công việc đó giúp cho các cán bộ trong doanh nghiệp xác định rõ các mục tiêu; các kết quả đạt được theo kế hoạch đã định; Xác định và dự đoán những xu hướng biến động của môi trường; Kịp thời phát hiện những sai lệch và trách nhiệm của cá nhân, bộ phận liên quan; Hình thành hệ thống thống kê, báo cáo và các biểu mẫu; Đưa ra những chỉ dẫn nhằm giúp nhà quản trị đạt mục tiêu; Hỗ trợ nhà quản trị trong việc thực hiện các chức năng: ủy quyền, chỉ huy và thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân.

Từ đó xác định các hình thức, phương pháp kiển tra đánh giá phù hợp và dần hình thành các kỹ năng cần thiết trong việc kiểm tra đánh giá, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công việc được giao.
 Ông Phạm Xuân Điều - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam trao chứng nhận tham dự khóa học cho các học viên
 
Các học viên tham gia tập huấn đánh giá nội dung của lớp tập huấn thực sự cần thiết cho bản thân và công việc của mình. Tại buổi lễ tổng kết, các học viên đã được Hội Cấp thoát nước Việt Nam trao chứng nhận hoàn thành khóa học.
 

Lãnh đạo Hội CTN VN, Lãnh đạo Công ty và các học viên tham dự Lớp tập huấn

Hà Thắm

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị