Tập huấn Các quy định mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 22/10/2019, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam đã tổ chức Lớp tập huấn cập nhật các quy định mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ban hành tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.
 


TS. Phạm Văn Khánh - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
 
Lớp tập huấn thu hút 110 học viên là các lãnh đạo các doanh nghiệp; trưởng, phó phòng kế hoạch, kỹ thuật; trưởng, phó ban, thành viên ban quản lý dự án; cán bộ làm công tác tư vấn, giám sát, lập hồ sơ dự toán công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đến từ 7 đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước khu vực phía bắc. Giảng viên của lớp tập huấn là TS. Phạm Văn Khánh - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng.
 

Lớp tập huấn tập chung vào các nội dung về chi phí đầu tư xây dựng như: Tổng mức đầu tư, dự toán, giá gói thầu, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư; thanh toán và quyết toán hợp đồng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn. 
 

Hà Thắm

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị