Văn phòng đại diện BOROUGE PTE Ltd tại TP Hồ Chí Minh

Tên viết tắt: BOROUGE PTE Ltd    
Tên gọi: Văn phòng đại diện BOROUGE PTE Ltd tại TP Hồ Chí Minh
Ngày thành lập: 04/10/2013    
Tên quốc tế    -
Tel: 08 3520 7815        Fax: 08 3520 7604    
Địa chỉ: Phòng 11 Campus 02, Lầu 16, Số 29 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
Email    -
Website: www.borouge.com    
Ngành nghề: Thiết bị ngành nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]