Độ mặn trên hệ thống thủy lợi An Trạch vẫn ở mức thấp

Đây là nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin dự báo chất lượng nước ngày 30/7.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi An Trạch tiếp tục duy trì ở mức thấp.
Độ mặn trên hệ thống thủy lợi An Trạch tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, kết quả quan trắc chất lượng nước trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn ngày 29/7 phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2020 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cho thấy tại 4 vị trí trạm bơm Miếu Ông (VT5), Cẩm Toại (VT6), Túy Loan (VT7),Tứ Câu (VT10) đều không bị nhiễm mặn nên có thể lấy nước phục vụ tưới cho lúa.

Chỉ số chất lượng nước tại các vị trí đều từ mức trung bình đến tốt. Đáng chú ý tại trạm bơm Tứ Câu chất lượng nước ở mức trung bình, nguyên nhân do ở thượng lưu trạm bơm có vị trí xả thải của khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc đổ vào.

Kết quả tính toán, dự báo độ mặn trong tuần tới (từ ngày 31/07 - 6/08) tại các vị trí cho thấy: độ mặn trên các sông có xu hướng giảm hơn so với tuần trước, tại vị trí các trạm bơm không bị nhiễm mặn.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, trong tuần tới, trên địa bàn có khả năng xảy ra mưa với lượng mưa dao động trong khoảng từ 42,8mm đến 151,4mm độ mặn trên các sông tiếp tục dao động ở mức thấp, chất lượng nước khá tốt.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cần thường xuyên kiểm kê các nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn nhằm chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả với tình hình xâm nhập mặn để giảm thiểu thiệt hại.

An Trạch là hệ thống thủy lợi liên tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, bao gồm 4 đập dâng và 10 trạm bơm điện phục vụ tưới cho 9.700ha đất nông nghiệp của 2 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và cấp nước sinh hoạt với lưu lượng 350.000m3/ngày đêm.

PV/Báo Nông nghiệp

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1