Quy hoạch hệ thống thoát nước TP. Rạch Giá

Quy hoạch thoát nước nhằm giảm thiểu và tiến tới từng bước xóa bỏ tình trạng ngập úng, cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch rộng 10.780 ha, thuộc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Rạch Giá, bao gồm các lưu vực thoát nước mưa, mạng lưới thoát và nguồn tiếp nhận nước mặt; vị trí, quy mô các công trình đầu mối tiêu thoát chính và cập nhật các dự án thoát nước - xử lý nước thải.

Đồng thời, lồng ghép biện pháp thích ứng kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị thuộc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Rạch Giá, tiến tới giảm thiểu, từng bước xóa bỏ tình trạng ngập úng, cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh sẽ mở rộng phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước mưa đạt trên 80%, phù hợp với cao độ nền và thoát nước mặt; 100% các tuyến đường chính, các tuyến đường nằm trong các khu đô thị, khu dân cư đều có hệ thống thoát nước mưa để không còn tình trạng ngập úng trong mùa mưa. Đồng thời, có giải pháp thu gom, xử lý và tái sử dụng nước mưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ cho sinh hoạt, tưới cây, rửa đường và các mục đích khác.

Các giải pháp thoát nước bao gồm chống ngập úng duy tu, bảo dưỡng, nạo vét bùn thải, đảm bảo khả năng thoát của hệ thống hiện tại; chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đạt cao độ quy hoạch xây dựng; tận dụng không gian mặt nước, thảm thực vật để giữ nước và làm giảm dòng chảy bề mặt kết hợp các công trình cống thoát nước đô thị. Ngoài ra, xây dựng mới, thay thế các tuyến cống thuộc các dự án cải tạo chống ngập úng và các dự án đầu tư phát triển đô thị; hoàn thiện và đồng bộ hệ thống thoát nước…


Công trình thoát nước bền vững trên đường Lạc Hồng, Tp. Rạch Giá.

 Được biết, tổng kinh phí đầu tư khoảng 4.400,5 tỷ đồng, gồm xây dựng mới, thay thế các tuyến cống thuộc các dự án cải tạo chống ngập úng, gồm danh mục 13 tuyến đường, kinh phí khoảng 157,5 tỷ đồng; Xây dựng mới, thay thế các tuyến cống thuộc các dự án đầu tư phát triển đô thị, kinh phí khoảng 296,8 tỷ đồng; Hoàn thiện, đồng bộ hệ thống thoát, dự kiến kinh phí 3.946,2 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện bởi nguồn vốn ngân sách, vốn tín dụng đầu tư, vốn ODA, vốn trái phiếu và vốn của các nhà đầu tư, xã hội hóa.
TRƯƠNG ANH SÁNG
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1