Thông báo Tập huấn một số quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Cuối năm 2016, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đã ban hành một số văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng. Để kịp thời giúp các đơn vị có liên quan cập nhật, nắm vững và thực hiện đúng các quy định mới nhất trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; được sự hỗ trợ của dự án DEVIWAS, Hội cấp thoát nước Việt Nam dự kiến tổ chức tập huấn các Thông tư và Quyết định liên quan đến hoạt động này.
 
 

 - Thông tư 26/2016/TT - BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng  và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư 329/TT - BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ - CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hướng dẫn quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba;

Thông tư 30/2016/TT - BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình, bao gồm nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC, công tác chuẩn bị và ký kết hợp đồng EPC, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng EPC, tổng thầu EPC, hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng EPC.

- Quyết định 1391/QĐ - BXD ngày 29/12/2016 về việc công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 Lớp tập huấn sẽ được tổ chức ở cả hai địa điểm là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để thuận tiện cho các đơn vị đăng ký tham gia.

1. Đối tượng tham dự tập huấn:

- Lãnh đạo các doanh nghiệp;

- Trưởng/phó phòng ban liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, kế toán trưởng của các doanh nghiệp;

- Trưởng/phó ban, thành viên Ban quản lý dự án.

2. Nội dung tập huấn:

- Giới thiệu, giải thích, làm rõ các nội dung trong các Thông tư 26/2016/TT - BXD; Thông tư 329/2016/TT - BTC; Thông tư 30/2016/TT - BXD;

- Giải thích Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 1391/QĐ - BXD ngày 29/12/2016.

3. Giảng viên:  Ông Hoàng Thọ Vinh - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng

4. Thời gian và Kinh phí tập huấn:

TẠI HÀ NỘI:

- Thời gian tập huấn: 01 ngày 7/3/2017.

- Địa điểm tập huấn: Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (cạnh Đại học Kiến trúc Hà Nội)

 - Kinh phí tham gia tập huấn: (kinh phí cho giảng viên, hội trường, giải khát giữa giờ, ăn trưa, tài liệu, và các chi phí khác phục vụ khoá tập huấn):

      + Các doanh nghiệp là hội viên Hội CTNVN: 500.000 đ/học viên;

      + Các doanh nghiệp chưa phải là Hội viên Hội CTNVN: 700.000 đ/học viên

TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

- Thời gian tập huấn: 01 ngày 23/3/2017

- Địa điểm tập huấn: Văn phòng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng, 14 Kỳ Đồng, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

- Kinh phí tham gia tập huấn: (kinh phí cho giảng viên, hội trường, giải khát giữa giờ, ăn trưa, tài liệu, và các chi phí khác phục vụ khoá tập huấn):

      + Các doanh nghiệp là hội viên Hội CTNVN: 600.000 đ/học viên;

      + Các doanh nghiệp chưa phải là Hội viên Hội CTNVN: 800.000 đ/học viên

6. Thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, đề nghị thực hiện trước ngày 3/3/2017. Thông tin tài khoản:

- Tên tài khoản: Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam

- Số tài khoản (VND): 12010000010702

- Ngân hàng: Sở Giao dịch I, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Địa chỉ: Block A, Vincom Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Đề nghị đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự theo mẫu sau:

Danh sách học viên tham dự lớp tập huấn cập nhật một số quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng

TT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ

Di động

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách đăng ký gửi về địa chỉ Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, Tầng 19, Tòa nhà Văn phòng, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội hoặc scan và gửi về địa chỉ Email:tranmyhanh118@gmail.com.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Chị Trần Mỹ Hạnh - Điều phối viên Ban Đào tạo Hội CTNVN, điện thoại: 04.3.976.2720/máy lẻ 104 hoặc  di động: 097.386.1357 (từ 8:30 - 16:00).

7. Thời hạn nhận danh sách đăng ký tham gia: 

- Lớp tập huấn tại Hà Nội: đến hết ngày 3/3/2017

- Lớp tập huấn tại TP. HCM: đến hết ngày 15/3/2017

 

Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị