Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Nhằm nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp hướng tới mục tiêu doanh nghiệp phát triển bền vững sau cổ phần hóa; được sự tài trợ của Dự án DEVEWAS, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam (CTNVN) tổ chức Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa.


Trong 2 ngày 01 và 02/11/2018 tại Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam (CTNVN) tổ chức Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Trực tiếp giảng dạy là TS. Lê Quang Bính - Nguyên Phó Vụ trưởng, Kiểm toán nhà nước, đã có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, kiểm toán và trực tiếp tham gia giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, phân tích tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm toán, kiểm soát hội đồng quản trị…cho các tổ chức trong và ngoài nước. Khóa học đã thu hút 40 học viên tham dự. 

Một số hình ảnh về khóa học: 
 

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị