Kết quả chặng 2, chặng 3 - Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương - Cup Biwase 2019


 
Chặng 2 diễn ra vào ngày 9/3 với đoạn đường đua từ Xã Phú Túc (Đồng Nai) – TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Kết quả như sau:

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 1:

- Số đeo/Body No.: 122 – Jutatip Maneephan - Thái Lan.

- Số đeo/Body No.: 81 – Namkung Soyoung - Samyang.

- Số đeo/Body No.: 125 – Supuksorn Nuntana - Thái Lan.

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 2:

- Số đeo/Body No: 83 – Lee Eunhee - Samyang.

- Số đeo/Body No: 153 – Phạm Hồng Nhung - Xổ số kiến thiết Đồng Tháp

- Số đeo/Body No: 102 – Lâm Thị Kim Ngân - Tập đoàn Lộc Trời

KẾT QUẢ CHẶNG 2:

1. Vận động viên Kashiki Shoko - Số đeo 65- JPN

2. Vận động viên Kaneko Hiromi - Số đeo 61 - JPN

3. Vận động viên Tsubasa Makise - Số đeo 04 - BIW

4. Vận động viên Son Eunju- Số đeo 85 - SAM

5. Vận động viên Arianna Fidanza - Số đeo 42 - HAI

6. Vận động viên Đinh Thi Như Quỳnh - Số đeo 03 - BIW

7. Vận động viên Serene Lee - Số đeo 45 - HAI

8. Vận động viên Trần Thị Kim Anh - Số đeo 154 - XĐT

9. Vận động viên Kim Nayeon - Số đeo 82 - SAM

10. Vận động viên Hiromi Ohori - Số đeo 44 - HAI

TỔNG SẮP 1 CHẶNG:

VĐV áo Đỏ: 85 - Son Eunju - SAM

VĐV áo xanh: 122 - Jutatip Maneephan - THA.

VĐV áo vàng: 65 - Kashiki Shoko - JPN.
 

 
Chặng 3  diễn ra ngày 10/3 với đoạn đường đua từ TP. Bảo Lộc - TP. Đà Lạt. Kết quả như sau:

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 1:

- Số đeo/Body No.: 51 – Nguyễn Lưu Cẩm Tú - Tp.HCM -  Minh Giang

- Số đeo/Body No.: 55 – Trương Thị Mai Hương-TP. HCM- Minh Giang

- Số đeo/Body No.: 11 – Marella Vania Salamat - Philippines

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 2:

- Số đeo/Body No: 11 – Marella Vania Salamat - Philippines

- Số đeo/Body No: 105 – Phan Thị Liễu - Tập đoàn Lộc Trời

- Số đeo/Body No: 153 – Phạm Hồng Nhung - Đồng Tháp

KẾT QUẢ LEO ĐÈO FRENN:

1. Vận động viên Kashiki Shoko - Số đeo 65 - JPN

2. Vận động viên Tsubasa Makise - Số đeo 04 - BIW

3. Vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh - Số đeo 03 - BIW

KẾT QUẢ CHẶNG 3:

1. Vận động viên Son Eunju- Số đeo 85 - SAM

2. Vận động viên Phedarin Somrat - Số đeo 124 - THA

3. Vận động viên Tsubasa Makise - Số đeo 04 - BIW

4. Vận động viên Kaneko Hiromi - Số đeo 61 - JPN

5. Vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh - Số đeo 03 - BIW

6. Vận động viên Kashiki Shoko - Số đeo 65 - JPN

7. Vận động viên Nguyễn Thị Thi - Số đeo 103 - TLT

8. Vận động viên Breanna Hargrave - Số đeo 43 - HAI

9. Vận động viên Serene Lee - Số đeo 45 - HAI

10. Vận động viên Kim Nayeon - Số đeo 82 - Sam
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]