Hội Cấp thoát nước Việt Nam thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

Sáng ngày 23/8/2018, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương. Buổi làm việc do ông Cao Lại Quang – Chủ tịch VWSA chủ trì.
 
Ông Cao Lại Quang - Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp đón Hội Cấp thoát nước Việt Nam gồm có Ban lãnh đạo của Công CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương. Báo cáo với Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đoàn cho biết, trong năm 2017, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã đầu tư nâng công suất thêm 20.000 m3/ngày đêm, đưa vào sử dụng hơn 170 km đường ống mới. Công ty đã sản xuất và tiêu thụ gần 41 triệu m3 nước sạch thương phẩm, doanh thu đạt 368 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 35,9 tỷ đồng (tăng 130% so với kế hoạch giao). Thu nhập bình quân đạt hơn 8 triệu đồng/người/ tháng... Năm 2018, Công ty phấn đấu sản xuất, tiêu thụ 44 triệu m3 nước sạch thương phẩm, tổng doanh thu đạt hơn 424 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 19,8 tỷ đồng...
 
Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Nguyễn Văn Đoàn báo cáo với VWSA về hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua

Tại buổi làm việc, Chủ tịch VWSA Cao Lại Quang ghi nhận những kết quả sản xuất, kinh doanh và không ngừng cải tiến kỹ thuật của Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương đồng thời cũng góp phần khẳng định tầm quan trọng của ngành Cấp thoát nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]