Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam (VWTC) được thành lập theo Quyết định số: 68/QĐ - HCTNVN ngày 27/6/2017 của Hội Cấp thoát nước Việt Nam. 

Nhân sự Trung tâm:
 

Giám đốc: ông Phạm Xuân Điều - Trưởng ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam
Phó Giám đốc: ông Nguyễn Văn Tiến
                         ông Nguyễn Văn Tươi
Kế toán:            bà Phạm Thị Bích Liên
Chánh văn phòng: bà Trần Mỹ Hạnh
Tel: 04 39743457 - 04 39743457, Fax: 04 39743457 - 04 39743457.

Trọng tâm công tác đào tạo của VWTC:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, trong thời gian tới, VWTC tập trung vào:

1. Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến, cập nhật các văn bản chính sách pháp luật tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Giảng viên được mời là lãnh đạo các Cục, Vụ của các Bộ chuyên ngành, các chuyên gia trực tiếp soạn thảo, thẩm định các văn bản pháp luật.

2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các chương trình đào tạo gắn với vị trí công việc mà học viên thực hiện ở đơn vị;cập nhật thường xuyên theo nhu cầu, đề xuất của các doanh nghiệp. Giảng viên được lựa chọn là các chuyên gia uy tín và nhiều kinh nghiệm, đến từ các đơn vị chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực chuyên ngành.

3. Đẩy mạnh các lớp bồi dưỡng các chuyên đề kỹ thuật chuyên ngành cấp thoát nước

- Trong lĩnh vực cấp nước: cấp nước an toàn, quản lý chất lượng nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành nước….
-Trong lĩnh vực thoát nước:

• Các chuyên đề đào tạo chuyên ngành thoát nước và xử lý nước thải: mặc dù dự án GIZ – WMP sẽ kết thúc vào cuối năm 2017, nhưng trong năm 2018, Hội Cấp thoát nước Việt Nam sẽ tiếp tục lựa chọn các chuyên đề phù hợp để triển khai đào tạo cho các đơn vị có nhu cầu.
• Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn thoát nước và xử lý nước thải dành cho kỹ thuật viên; tổ chức các kỳ thi đào tạo nghề thoát nước và XLNT theo chương trình TVET – GIZ
• Các chuyên đề khác theo yêu cầu, đề xuất của các đơn vị hội viên như thi công đấu nối hệ thống thoát nước thải, ứng dụng phần mềm trong tính toán, thiết kế và quản lý mạng lưới thoát nước…

4. Tổ chức các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề có giá trị trên toàn quốc: chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực cấp thoát nước; chứng chỉ đấu thầu, chứng chỉ an toàn lao động….

5. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng đào tạo tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ công nhân viên hội viên theo đề xuất của doanh nghiệp.

6. Thực hiện các chương trình tư vấn đào tạo, chuyển giao tri thức cho các dự án trong nước và quốc tế hỗ trợ cho Hội Cấp thoát nước Việt Nam.

Theo dõi các thông tin về đào tạo tại Chuyên mục ĐÀO TẠO,TẬP HUẤN trên webstie Hội Cấp thoát nước Việt Nam: vwsa.org.vn

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM:Ngày 29/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1324 QĐ-BXD công nhận Hội Cấp thoát nước Việt Nam là tổ chức Xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện hành nghề hoạt động xây dựng. 

Quý bạn đóc có thể truy cập mục SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ trên website hội Cấp thoát nước Việt Nam để biết thêm các thông tin chi tiết về các đợt thi sát hạch do Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam tổ chức. 

Chi tiết văn bản: 
Tuyển sinh 2021-1