2852/Thông báo thời gian và địa điểm sát hạch chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội

Thông báo thời gian và địa điểm sát hạch chứng chỉ hành ...

17/07/2023

Ngày 01/3/2023, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam có công văn số ...

2326/Thông báo tạm hoãn sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội

Thông báo tạm hoãn sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Hà ...

14/07/2021

Do tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ...

2316/Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2021

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội, Đà ...

14/06/2021

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức ...

2280/Thông báo địa điểm, thời gian sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng, tháng 3-2021 tại TP.HCM

Thông báo địa điểm, thời gian sát hạch chứng chỉ hành nghề ...

8/03/2021

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam dự kiến tổ chức ...

2232/Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại TP.HCM tháng 01/2021

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại TP.HCM tháng ...

16/12/2020

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo ...

 

 « Previous 1 2 3 Next »