Thành lập Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành Nước Việt Nam

Ngày 01/06/2021, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Điệp chính thức ký quyết định thành lập Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành nước Việt Nam với sự hỗ trợ của Hội Nước Úc nhằm hỗ trợ, kết nối các cán bộ trẻ trong ngành nước Việt Nam với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế, tạo cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nâng cao năng lực.
TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH

Bài viết cùng chuyên mục