Tổng quan chương trình Ghép đôi nâng cao năng lực các công ty cấp nước giữa Việt Nam và Australia (2016 – 2018)

Năm 2016 là thời điểm Hội cấp thoát nước Việt Nam và Hội nước Úc chính thức thực hiện Chương trình Ghép đôi nâng cao năng lực các công ty cấp nước với mục địch chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các công ty cấp nước Việt Nam và Úc. Chương trình được tài trợ bởi chính phủ Úc với sự tham gia của các công ty cấp nước, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý tài sản, chống thất thoát thất thu nước sạch, cấp nước an toàn, phát triển nguồn nhân lực và lập kế hoạch kinh doanh.
 
Các cặp ghép đôi tham gia chương trình bao gồm:
1. Công ty CP Cấp nước Sơn La – Hội đồng thành phố Carins, Nước và Chất thải
2. Công ty CP Cấp nước Phú Thọ - Công ty nước Coliban Water
3. Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế - Tổng công ty nước Tây Úc
4. Tổng công ty nước Sài Gòn – Công ty nước Seqwater
5. Công ty CP Nước và Môi trường Bình Dương – Công ty nước Wannon Water và Westernport Water
 
Chương trình được thực hiện trong suốt 24 tháng qua và đã tạo dựng các mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi và nâng cao năng lực giữa các công ty cấp nước Việt Nam và Úc. Các công ty nước Việt Nam và Úc đã thực hiện các chuyến đến thăm và làm việc lẫn nhau. Mỗi cặp ghép đôi đã đạt được những thành tựu riêng và các công ty đều đạt được những kết quả tốt đẹp. Dưới đây là một số kết quả đặc sắc mà các công ty đạt được:
 
Nâng cao năng lực của các công ty cấp nước Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ cho hơn 10,681,765 khách hàng tại các tỉnh, thành phố của Sơn La, Phú Thọ, Huế, Hồ Chí Minh và Bình Dương. 
 
Tạo dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả giữa các công ty cấp nước tham gia vào chương trình 
 
Nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho nhân viên của các công ty cấp nước Úc và Việt Nam thông qua việc tiếp xúc với chuyên ngành kỹ thuật và tiếp thu kinh nghiệm trong ngành nước, đồng thời trân trọng giá trị văn hóa của 2 quốc gia, từ đó nâng cao sự hài lòng với công việc của nhân viên
 
Các lĩnh vực được cải thiện và hoàn thiện bao gồm quản lý thất thoát thất thu nước sạch, tuân thủ chất lượng nước, lập kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và quan hệ khách hàng, quản lý tài sản.
 
Chi tiết của từng cặp ghép đôi:
 
1. Công ty CP Cấp nước Sơn La và Hội đồng thành phố Cairns, Nước và Chất thải
 
Mỗi công ty đều đã thực hiện 3 chuyến công tác sang đơn vị đối tác của mình. Các chuyến công tác của Cairns đến Việt Nam bao gồm các buổi tập huấn và phát triển công cụ giúp Công ty CP Cấp nước Sơn La trong việc lập kế hoạch cấp nước. Chuyến làm việc gần đây nhất tập trung vào hỗ trợ Công ty CP Cấp nước Sơn La với thiết kế và xây dựng công trình thu nước thô. 
 

Đại diện Hội đồng thành phố Cairns thăm Công ty nước Sơn La, tháng 5 năm 2017
 
 

Hội đồng TP Cairns tham dự hội thảo tại Công ty nước Sơn La, tháng 11 năm 2018
 
2. Công ty CP Cấp nước Phú Thọ và Công ty nước Coliban Water 
 
Nội dung tập trung trong các chuyến làm việc giữa Công ty CP Cấp nước Phú Thọ và Coliban Water là phát triển giải pháp tự động hóa trong việc ghi chép dữ liệu và quản lý dữ liệu tại các nhà máy xử lý nước, lập kế hoạch cấp nước an toàn và cải thiện chất lượng nước.. 
 

Công ty CP Cấp nước Phú Thọ thăm Công ty nước Coliban Water  tháng 5 /2018

 
Đại diện công ty cấp nước Coliban thăm công ty cấp nước Phú Tho, tỉnh Phú Tho, tháng 11/2017
 
 
3. Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế và Công ty nước Tây Úc 
 
Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty nước Tây Úc đã cử 11 chuyên gia đến HueWACO và hai bên cùng tổ chức khoảng 15 hội thảo chuyên đề với hơn 550 người tham dự. Công ty nước Tây Úc tập trung hỗ trợ Huế trong việc phát triển quy trình đăng ký tài sản và tập huấn về thiết kế, xây dựng và giám sát các cơ sở hạ tầng trong cấp nước. 
 
 
Công ty nước Tây Úc tổ chức hội thảo tại HueWACO, tháng 3 năm 2017


Đại diện của HueWACO thăm Tập đoàn Nước tại Perth, Tây Úc, tháng 5 năm 2017

 
4. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) và Công ty nước Seqwater 
 
Lĩnh vực tập trung trong chương trình giữa Tổng công ty cấp nước Sài Gòn và Công ty nước Seqwater là hỗ trợ việc phát triển và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, chia sẻ kinh nghiệm và hướng tiếp cận trong quản lý tài sản và lập kế hoạch kinh doanh, đăng ký tài sản và đánh giá tình trạng tài sản.
 

Đại diện Công ty nước Seqwater và Sawaco thăm Hồ Wivenhoe, Queensland, tháng 5 năm 2017


Đại diện Công ty nước Seqwater thăm Sawaco,  tháng 9 năm 2017
 
5. Công ty CP Nước và Môi trường Bình Dương và Công ty nước Wannon và Westernport Water
 
Trong các chuyến làm việc đến Biwase, Công ty Wannon Water đã tổ chức khóa học ngắn về quản lý tài sản và hỗ trợ Biwase phát triển và thực thi đăng ký tài sản cho hệ thống thoát nước. Ngoài ra Wannon Water cũng hỗ trợ Biwase trong phát triển chiến lược và chính sách trong quản lý tài sản. Ngược lại, Wannon cũng đã học hỏi từ Biwase trong lĩnh vực quan hệ khách hàng và chống thất thoát thất thu nước.
 

Wannon Water thăm Biwase, Bình Dương, tháng 4 năm 2017


Đại diện của Biwase đến thăm Wannon Water ở Warrnambool, Victoria, tháng 12 năm 2017
 
Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Hội nước Úc cũng đồng tổ chức các hội thảo tại Vietwater và Ozwater để khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giữa các bên. Các công ty nước tham gia vào chương trình có cơ hội để thảo luận các bài học kinh nghiệm thu được và kết quả được nhân rộng thông qua các hội thảo trong ngành nước Úc và Việt Nam. 
 

Các đại biểu của 
ngành nước Úc và Việt Nam tại Ozwater'17, Sydney, tháng 5 năm 2017


Hội thảo Nâng cao năng lực các công ty cấp nước tại Vietwater'18, TP HCM, tháng 11 năm 2018Các đại biểu
 của ngành nước Úc và Việt Nam tại Ozwater'18, Brisbane, tháng 5 năm 2018
 
Chương trình Ghép đôi nâng cao năng lực các công ty cấp nước là một chương trình điển hình trong quan hệ hợp tác gắn bó giữa Hội cấp thoát nước Việt Nam và Hội nước Úc, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ ngành nước tại Việt Nam. Hai hội đang tiếp tục thảo luận để mở rộng chương trình để nhiều công ty cấp nước khác có cơ hội tham dự và nâng cao năng lực. 
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]