Khai giảng khóa học nâng cao Xử lý Ni tơ và Phốt pho


Từ ngày 8 đến 10/8/2018, tại Công ty CP Thoát nước và XLNT Bắc Ninh, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam – Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức khóa học nâng cao Xử lý Ni tơ và Phốt pho.

Tham dự khóa học có 24 học viên (có danh sách kèm theo) đến từ Công ty CP Thoát nước và XLNT Bắc Ninh và Công ty Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên.
 
Giảng viên đào tạo của khóa học là cán bộ từ Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam, Công ty UDC và Công ty BIWASE.
Trong 3 ngày diễn ra khóa đào tạo, các học viên sẽ được đào tạo các kiến thức cơ bản của quá trình Ni tơ, quá trình khử Phốt pho; Bên cạnh đó, khóa học còn có bài giảng về chiến lược đo và điều chỉnh Ni tơ, Phốt pho.
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]