Thông báo thay đổi thông tin liên hệ của Ban Truyền thông và Tạp chí Hội Cấp Thoát nước

Hiện nay, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đang kiện toàn lại Ban Truyền thông và Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam. Để bảo đảm thông tin được liên tục, đề nghị các hội viên, đối tác Hội Cấp Thoát nước Việt Nam liên hệ các nội dung truyền thông qua địa chỉ: 
-    Email: tapchicapthoatnuoc@vwsa.org.vn 
-    Hotline: +84 (0) 377 089 696 (Ms. Chung Anh)

Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1axBs_fOvm5YVW2ChExUKi6LemU7SxzNb/view?usp=sharing

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1