Nghị quyết Hội nghị Ban thường vụ lần V, nhiệm kỳ VI (2020-2025) Hội Cấp Thoát nước Việt Nam

Ngày 23 tháng 12 năm 2022 tại Phú Thọ, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đã tiền hành Hội nghị Ban Thường vụ lần V, nhiệm kỳ VI (2020-2025).

Sau khi nghe báo cáo các hoạt động năm 2022 và dự kiến kế hoạch nhiệm vụ 2023 của Hội, các Ban chuyên môn và thảo luận các nội dung do Thường trực Hội Cấp Thoát nước Việt Nam trình Hội nghị, Ban Thường vụ Hội Cấp Thoát nước Việt Nam, nhiệm kỳ VI (2020-2025) nhất trí thông qua và Quyết định:

1. Thống nhất thông qua nội dung báo cáo các hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam do Thường trực Hội báo cáo Hội nghị, giao Lãnh đạo Hội chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 20243.
2. Thực hiện Điều lệ Hội: giao Thường trực Hội Cấp Thoát nước Việt Nam và Lãnh đạo Hội tiếp tục rà soát các quy định của Điều lệ Hội, ban hành đây đủ quy chế cho các Ban chuyên môn và các đơn vị thực hiện chế độ tài chính nghiêm túc, đúng quy định; báo cáo rõ ràng, minh bạch.
3. Giao Thường trực Hội Cấp Thoát nước Việt Nam tông hợp các vấn đề liên quan đên chính sách ngành nước, thực hiện phản biện và tham gia xây dựng các chính sách liên quan đên ngành nước, đặc biệt là Luật Câp Thoát nước.
4. Đồng ý chủ trương tô chức Tuần lễ ngành nước Việt Nam - Vietnam Water Week thành sự kiện thường niên. Thống nhất tổ chức Sự kiện Tuần lễ ngành nước Việt Nam năm 2023 tại Bình Dương. Giao Lãnh đạo Hội đàm phản với Công ty Cô phần Hội chợ, Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (Vietfair) triển khai đảm bảo hiệu quả, thiết thực theo quy định hiện hành.
5. Tăng cường giao lưu, hợp tác với Hội/Hiệp hội ngành nước các nước: Hội Cấp Thoát nước Việt Nam tổ chức đoàn tham dự Sự kiện ngành nước Ozwater 2023 tại Sydney, Úc và kêu gọi các thành viên Hội tham dự sự kiện nảy chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc.
6. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Cấp Thoát nước Việt Nam năm 2023.
7. Thống nhất việc tô chức “Giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc dành cho sinh viên ngành nước” là hoạt động thường niên của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam.
8. Công tác nhân sự:
- Đồng ý Ông Hồ Hương - Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Chi hội Cấp Thoát nước Miền Trung - Tây Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tham gia Thường trực Hội.
- Đông ý bổ sung: Ông Nguyễn Huy Khâm, Trưởng Ban Truyền thông và Giáo dục cộng đồng - Hội Cấp Thoát nước Việt Nam và Ông Nguyễn Lương Điển, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phân Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu vào Ban Thường vụ Hội.

Hội nghị Ban Thường vụ lần V, nhiệm kỳ VI (2020-2025) quyết tâm hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam; xây dựng và phát triển Hội ngày càng bên vững, chuyên nghiệp; góp phân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung, ngành Cấp Thoát nước Việt Nam nói riêng và nâng cao chất lượng cuộc sông của người dân./.


 

Bài viết cùng chuyên mục