Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ I, Ban Chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI

Ngày 28/4/2021, tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ I, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI (2020-2025).
 
Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội nghị Ban thường Vụ lần thứ I, Ban chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI
Toàn cảnh Hội nghị Ban thường vụ

Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội nghị Ban thường Vụ lần thứ I, Ban chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI
Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành

Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành của Hội, trong đó có các thành viên là đại diện bộ ngành như: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, Cục Quản lý nguồn nước - Bộ Tài Nguyên & Môi trường. Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Điệp chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động của Hội Cấp thoát nước Việt Nam từ sau Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) được tổ chức vào tháng 11/2020 tại Bình Dương và thảo luận, đi đến thống nhất một số vấn đề quan trọng trong hoạt động của Hội trong thời gian tới, dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm 2021.
 
Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội nghị Ban thường Vụ lần thứ I, Ban chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI
Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Điệp chủ trì hội nghị

Ngay sau Đại hội lần thứ VI của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Ban lãnh đạo Hội đã tiến hành rà soát, bổ sung các quy chế, quy định trong hoạt động của Hội cũng như các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Tại Hội nghị, các thành viên trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành Hội đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Hội; Dự thảo Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm tra; Đề xuất danh sách Thường trực Hội; Đề xuất Hội Cấp thoát nước Việt Nam tiếp tục tham gia là thành viên của Hội nước quốc tế; Đề xuất hoàn thiện vai trò, trách nhiệm của Hội đối với Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam. Đặc biệt là Tầm nhìn và Sứ mệnh của Hội Cấp thoát nước Việt Nam 10 năm tới.
 
Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội nghị Ban thường Vụ lần thứ I, Ban chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI
Ông Nguyễn Văn Thiền - Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương phát biểu
 
Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thảo luận về một số chính sách quan trọng đang ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển ngành nước hiện nay, những thuận lợi, khó khăn, thách thức như cổ phần hoá các doanh nghiệp ngành nước, giá nước sạch, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch…

Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội nghị Ban thường Vụ lần thứ I, Ban chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI
Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị
 
Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ I và Ban Chấp hành lần thứ II Hội Cấp Thoát nước Việt Nam, nhiệm kỳ VI (2020 - 2025) đã được tổ chức thành công trên tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ quyết tâm hoàn thành tốt Nghị quyết Hội nghị và Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020 - 2025); xây dựng và phát triển Hội ngày càng bền vững, chuyên nghiệp; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung, ngành cấp thoát nước Việt Nam nói riêng và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội nghị Ban thường Vụ lần thứ I, Ban chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI

Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội nghị Ban thường Vụ lần thứ I, Ban chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI

Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội nghị Ban thường Vụ lần thứ I, Ban chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI

Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội nghị Ban thường Vụ lần thứ I, Ban chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI

Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội nghị Ban thường Vụ lần thứ I, Ban chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ VI

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ


QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI

 

Bài-ảnh: Hà Thắm

Bài viết cùng chuyên mục