Phiếu thu thập thông tin thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BYT tại đơn vị cấp nước

Nhằm hỗ trợ các đơn vị hội viên triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục và Thông tư 41/2018/TT-BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, ngày 03/3/2021, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã gửi Công văn Số 02/CV-KHCN-VWSA đến các đơn vị hội viên tiến hành thu thập thông tin về việc triển khai các quy định trên tại địa phương và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

Kính đề nghị đơn vị điền đầy đủ thông tin vào Phiếu thu thập thông tin và gửi về:
Ban Khoa học công nghệ - Hội Cấp thoát nước Việt Nam
Tầng 19, Tòa nhà văn phòng Ngọc Khánh
Số 1 Phạm Huy Thông, Q. Ba Đình, Hà Nội
hoặc gửi qua địa chỉ Email (bản scan): vietanhhctn@gmail.com.

Vui lòng click vào mũi tên phía trên bên phải màn hình để xem và tải Công văn, Phiếu thu thập thông tin.

Công văn:Phiếu Thu thập thông tin:

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị