Thông báo về việc nộp Phiếu khảo sát tình hình hoạt động của Hội viên năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Để tổng kết hoạt động của Hội năm 2020, ngày 15/01/2021, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã gửi Phiếu khảo sát tình hình hoạt động của đơn vị hội viên kèm công văn số 03/CV-HCTNVN. (Xem phía dưới thông báo này)

Đến nay, còn một số đơn vị chưa gửi phiếu khảo sát về Hội. Kính đề nghị các đơn vị hội viên sớm hoàn thiện Phiếu khảo sát gửi về Hội Cấp thoát nước Việt Nam theo địa chỉ:

Ban Chính sách phát triển
Hội Cấp thoát nước Việt Nam
Tầng 19, Tòa nhà Văn phòng, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 39743457


Hoặc gửi về địa chỉ Email: trananhtuan738926@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác từ Quý đơn vị hội viên.

Vui lòng click vào mũi tên phía trên, bên phải của cửa sổ dưới đây để xem hoặc tải Công văn và Phiếu khảo sát:

Công văn số 03/CV-HCTNVNPhiếu khảo sát tình hình hoạt động của đơn vị hội viên năm 2020 

HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị