Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn XanhĐịa chỉ:
127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 399 71869;                    
Fax: 028 3844 2457
Email: info@tribat.vn           
Website:  www.tribat.vn

Đại diện công ty: Ông Ngô Pari               Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Người liên hệ:  Ông Hoàng Giáng Sinh    Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0903 788 080

 

Thành viên khác cùng lĩnh vực

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]