Trung tâm đào tạo ngành nước tại miền Nam

Thông tin
 Trong năm vừa qua, Trung tâm đã thực hiện các hợp đồng đào tạo tại các đơn vị cấp nước, bao gồm các hợp đồng với giá trị HĐ như sau: + Hợp đồng tổ chức “Hội thi tay nghề giỏi năm 2012” cho CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN, tổ chức trong ngày 12/05/2012. Giá trị hợp đồng là: 41.500.000 đồng. + Hợp đồng tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên Đọc số – Thu tiền  và tổ chức ôn tập, sát hạch cho công nhân bậc thợ: vận hành và xây lắp  năm 2012” cho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC GIA LAI, tổ chức từ ngày 04/6/2012 đến ngày 24/6/2012. Giá trị hợp đồng là: 119.000.000 đồng. + Hợp đồng tổ chức khóa học “Bồi dưỡng kiến thức và thi nâng bậc thợ năm 2012” cho CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN, tổ chức từ ngày  17 /7/2012  đến ngày  22/7/2012. Giá trị hợp đồng là: 43.200.000 đồng. + Hợp đồng tổ chức khóa học “Bồi dưỡng kiến thức và thi nâng bậc thợ công nhân cấp nước đô thị năm 2012” cho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG, tổ chức từ ngày  01/10/2012  đến ngày  20/10/2012. Giá trị hợp đồng là: 96.000.000 đồng. + Hợp đồng tổ chức khóa học “Bồi dưỡng và thi nâng bậc thợ năm 2012” cho CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI, tổ chức trong tháng 11/2012. Giá trị hợp đồng là: 89.250.000 đồng. + Hợp đồng tổ chức khóa học “Bồi dưỡng kiến thức và thi sát hạch bậc thợ năm 2012” cho CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – TNHH MTV TẠI MIỀN ĐÔNG, tổ chức từ ngày  03/12/2012  đến ngày   18/12/2012. Giá trị hợp đồng là: 41.250.000đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Đào tạo Ngành nước tại miền Nam cũng đã tổ chức 3 khóa đào tạo tại trường dành cho cán bộ kỹ thuật và nhân viên các đơn vị cấp nước, đó là các khóa học: + Khóa học "Tối ưu hóa kỹ năng Quản Lý Mạng Lưới Cấp Nước” tổ chức từ ngày  22/02/2012 đến ngày 25/02/2012, với 162 học viên (học phí: 1.500.000đ/học viên) thu được243.000.000 đồng. + Khóa học “Bồi dưỡng kiến thức và thi nâng bậc thợ năm 2012” tổ chức từ ngày  30/07/2012 đến ngày 26/08/2012, với 345 học viên (học phí: 1.050.000đ/học viên) thu được 362.250.000 đồng. + Khóa học “SỬ DỤNG PHẦN MỀM WaterGEMS TRONG CÔNG TÁC THIẾT KẾ, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ PHÁT HIỆN RÒ RỈ TRÊN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC” tổ chức từ ngày 26/6/2012 đến ngày 29/6/2012, với 102 học viên (học phí: 1.800.000đ/họcviên) thu được 183.600.000 đồng. 
Tính ra tổng doanh thu trong năm 2012 của Trung tâm Đào tạo Ngành nước tại miền Nam là: 1.219.050.000 đồng (một tỷ hai trăm mười chín triệu không trăm năm mươi đồng)

Tên viết tắt    HV0153    
Tên gọi    Trung tâm đào tạo ngành nước tại miền Nam
Ngày thành lập    24/07/2006    
Tên quốc tế    Center for High Technology Development
Tel    08 37220091        Fax    08 38962227    Email    -
190 Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Website    -    
Ngành nghề    Các trường đào tạo
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]