Hoạt động đào tạo bồi dưỡng 2020 và dự kiến kế hoạch 2021

Ngày 14/01/2021, tại Văn phòng Hội Cấp thoát nước Việt Nam, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Điệp, Ban Đào tạo đã tổ chức buổi họp Tổng kết hoạt động đào tạo bồi dưỡng 2020 và dự kiến kế hoạch 2021.


 
Ông Phạm Xuân Điều - Trưởng Ban Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam đã thay mặt báo cáo những khó khăn, hạn chế, kết quả mà hoạt động của Ban, Trung tâm trong năm 2020 cũng như những hoạt động dự kiến triển khai trong năm 2021.

THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN

Thuận lợi

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng vẫn duy trì theo nhiệm vụ của Hội giao, bao gồm: Tổ chức tập huấn các chính sách mới về đầu tư xây dựng (Nghị định 68, chính sách thuế, đấu thầu qua mạng…).

Các lớp bồi dưỡng về quản lý: Trung tâm Đào tạo Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam chuyển hướng từ việc tổ chức tập trung theo khu vực sang tổ chức đào tạo cho từng doanh nghiệp (trên cơ sở tổ chức thành công bước đầu triển khai ở Công ty CP Cấp nước Phú Thọ nămm 2019). Việc tổ chức tại đơn vị giúp cho việc tham gia học tập của học viên được thuận lợi hơn.

Năm 2020 đã tổ chức được 07 lớp cho 04 doanh nghiệp: Công ty CP Cấp  nước Phú Thọ; Công ty CP Cấp nước Sơn La; Công ty CP Cấp nước Nam Định và Công ty CP Cấp nước Vĩnh Phúc 1. Tổ chức đào tạo gắn với doanh nghiệp thông qua việc học hỏi kinh nghiệm, thành công của một số đơn vị điển hình (Tổ chức cho các doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc vào học tập và trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận hành Nhà máy Xử lý nước thải Bình Dương).

Tranh thủ và tập trung sự hỗ trợ của các doanh nghiệp quốc tế; trong đó có 06 lớp thuộc Dự án TVET, 02 lớp thuộc Dự án Phần Lan. Mạnh dạn bước sang lĩnh vực khác với sự hỗ trợ ngân sách Nhà nước: Thông qua việc tổ chức Hội thảo về các giải pháp cấp nước sạch bền vững cho các địa phương và các doanh nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Khó khăn

Năm 2020 dịch Covid 19 kéo dài từ đầu năm, ảnh hưởng không nhỏ tới việc tổ chức các lớp bồi dưỡng; Sự phối hợp của Trung tâm Đào tạo Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam với các Chi hội chưa chặt chẽ; Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2020

Sau khi thành lập Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Hội CTNVN đã có nhiều khởi sắc hơn; số lượng lớp, số lượng học viên ngày càng tăng. Các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng ngày càng đa dạng, nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Kết quả cụ thể như sau: Tổng số các chương trình hoạt động của Trung tâm Đào tạo: 35 hoạt động, trong đó: Các hoat động đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện được 26 lớp với 1031 học viên, trong đó: 17 lớp do Trung tâm tự xây dựng chương trình, chuẩn bị đội ngũ giáo viên và tổ chức đào tạo; 06 lớp thực hiện đào tạo theo chương trình của Dự án TVET; 02 lớp thực hiện theo chương trình của Dự án Phần Lan; 01 lớp phối hợp với Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương. Hoạt động về Hội thảo khoa học: Cùng với Ban Chính sách phát triển tổ chức Hội thảo Cấp nước bền vững cho các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long với sự tham dự của 135 đại biểu đến từ các cơ quan trung ương và các địa phương khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; Tổ chức hướng dẫn, sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo phân cấp của Bộ Xây dựng: 08 lớp với 650 học viên đã được cấp chứng chỉ; Các Chi hội miền Trung, miền Nam cùng tổ chức 06 lớp với các chuyên đề về quản lý kinh tế và kỹ thuật cho hàng trăm cán bộ CNV.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐÀO TẠO NĂM 2021

Kiện toàn Ban Đào tạo; ban hành chức năng, nhiệm vụ của Ban Đào tạo; phân công nhiệm vụ của các thành viên.

Tổ chức họp Ban Đào tạo bàn kế hoạch hoạt động đào tạo, trong đó có sự phối hợp của Trung tâm Đào tạo với các Chi hội.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năn 2021, Ban đào tạo sẽ tổ chức 05 chương trình đào tạo tại đơn vị cho cán bộ cấp trung. Nội dung đào tạo về các kỹ năng: quản trị nhân sự, quản trị kế hoạch, kiểm tra - đánh giá, giao tiếp - ứng xử, thuyết trình.

Các hoạt động cụ thể năm 2021:Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021:

Nguồn: Ban Đào tạo - Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1