Mời tham dự Hội thảo Tập huấn trực tuyến với WHO về Kế hoạch Cấp nước an toàn

Thực hiện Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025, Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức Hội thảo tập huấn trực tuyến về kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị phổ biến cho các địa phương. 

Thời gian: 8h30 ngày 23/12/2020 
Hình thức hội thảo: Trực tuyến qua ứng dụng Zoom

Quý vị quan tâm vui lòng truy cập Zoom trước 8h30 ngày 23/12/2020.
ID cuộc họp: 92479585223 - Pass: 126000.

Hoặc truy cập link website: https://wpro-who.zoom.us/j/92479585223#success sau đó Pass 126000 để tham dự hội thảo.

Dưới đây là Thư mời tham dự và Chi tiết Chương trình hội thảo: 


 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị