Thông báo thời gian và kinh phí tổ chức Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Đà Nẵng

Sau khi thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân thuộc Quý Công ty, theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các đơn vị khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, tại Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - thành phố Đà Nẵng; địa điểm số 544B Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1.Thời gian: Từ ngày 15-16/6/2018, trong đó:
- Ngày 15/6/2018: Chiều 14h tổ chức hướng dẫn sát hạch trên máy tính, những thí sinh dự ôn phải nộp lệ phí 300.000 đồng/người; tổ chức thu tiền soát xét hồ sơ, phí và lệ phí của các đơn vị. 
- Ngày 16/5/2018: Tổ chức sát hạch từ 8h sáng cho đến hết các thí sinh dự sát hạch, nếu thí sinh nào trượt sẽ tổ chức sát hạch tiếp trong ngày và thí sinh phải nộp thêm 500.000 đ/một lượt sát hạch. 

2. Số lượng : Theo danh sách gửi kèm.

3. Kinh phí: Theo quy định tại Công văn số 08/TTĐTNNVN ngày 12/12/2017 của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, gồm: Chi phí sát hạch 500.000 đ/lượt sát hạch một lĩnh vực; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 300.000 đ/chứng chỉ; Chi phí đánh giá hồ sơ: 700.000 đ/bộ hồ sơ. Tổng số kinh phí của đơn vị, theo Phụ lục gửi kèm.

4. Thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi tham dự sát hạch. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, đề nghị thực hiện trước ngày 13/6/2018. Thông tin tài khoản:
- Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam;
- Số tài khoản (VNĐ): 1305201016520.
- Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Tràng An.

5. Đối với thí sinh dự thi sát hạch: 

Yêu cầu các thí sinh thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Xây dựng về việc tham dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; động thời phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gốc (Đơn đề nghị của cá nhân, bản khai kinh nghiệm quá trình công tác có xác nhận của đơn vị, văn bằng có công chứng xác nhận, quyết định hoặc văn bản giao việc cho cá nhân, ảnh màu gốc để cỡ 4x6cm định dạng JPEC để in chứng vào chứng chỉ theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) nộp cho Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam (tại địa điểm dự thi sát hạch) trước khi vào làm thủ tục dự thi. Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ phải hoàn nghĩa vụ nộp phí sát hạch; chi phí đánh giá hồ sơ và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề trước khi tham dự thi sát hạch. Phí và lệ phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp (theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam thông báo để Quý đơn vị tạo điều kiện cho các cá nhân đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD được tham dự sát hạch theo đúng kế hoạch và thời gian nêu trên.
 
TRUNG TÂM ĐTBD NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM
GIÁM ĐỐC 
                                   
Phạm Xuân Điều 
 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY XỰNG 
Thời gian: Từ ngày 15-16/6/2018
Địa điểm: Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - thành phố Đà Nẵng


 

Bài viết cùng chuyên mục