Ông Đinh Công Tuấn

Ông Đinh Công Tuấn

Chủ tịch HĐQT -  Công ty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương
 

Ông Nguyễn Minh Đức - Uỷ viên BCH

Ông Nguyễn Minh Đức - Uỷ viên BCH

Trưởng phòng Cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

Ông Bùi Văn Đính - Uỷ viên BCH

Ông Bùi Văn Đính - Uỷ viên BCH

Tổng Giám đốc - Công ty CP Cấp nước Sơn  La

Ông Hà Văn Thành - Uỷ viên BCH

Ông Hà Văn Thành - Uỷ viên BCH

Giám đốc - Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng

Ông Hoàng Hồng Khanh - Uỷ viên BCH

Ông Hoàng Hồng Khanh - Uỷ viên BCH

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh
 

Ông Nguyễn Chí Hiếu - Uỷ viên BCH

Ông Nguyễn Chí Hiếu - Uỷ viên BCH

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Tư vấn Cấp Thoát nước (WASE)

Ông Phạm Trọng Khôi - Uỷ viên BCH

Ông Phạm Trọng Khôi - Uỷ viên BCH

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Nước sạch Hà Nam

Ông Huỳnh Công Dũng -  Uỷ viên BCH

Ông Huỳnh Công Dũng - Uỷ viên BCH

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Ông Phan Đình Hùng - Uỷ viên BCH

Ông Phan Đình Hùng - Uỷ viên BCH

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Ông Trương Quốc Cư - Uỷ viên BCH

Ông Trương Quốc Cư - Uỷ viên BCH

Chủ tịch - Công ty CP Đầu tư Minh Hòa

Ông Nguyễn Thanh  Phong - Uỷ viên BCH

Ông Nguyễn Thanh Phong - Uỷ viên BCH

Giám đốc - Công ty TNHH Thương Mại N. T. P

Ông Lương Văn Bạ - Uỷ viên BCH

Ông Lương Văn Bạ - Uỷ viên BCH

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Điện Nước An Giang

Ông Nguyễn Minh Khuyến - Uỷ viên BCH

Ông Nguyễn Minh Khuyến - Uỷ viên BCH

Phó Cục trưởng Cục Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bà Phạm Thị Hồng - Uỷ viên BCH

Bà Phạm Thị Hồng - Uỷ viên BCH

Giám đốc - Công ty CP Cấp nước Đồng Nai

Ông Phạm Hồng Quảng - Uỷ viên BCH

Ông Phạm Hồng Quảng - Uỷ viên BCH

Tổng giám đốc - Công ty CP Cấp nước tỉnh Lào Cai

Ông Vũ Hữu Tân - Uỷ viên BCH

Ông Vũ Hữu Tân - Uỷ viên BCH

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Nước sạch Bắc Ninh 

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next »