Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Uỷ viên BCH

Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Uỷ viên BCH

Chánh Văn phòng Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Tươi - Ủy viên BCH

Ông Nguyễn Văn Tươi - Ủy viên BCH

Phó Trưởng Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Bà Mai Liên Hương - Uỷ viên BCH

Bà Mai Liên Hương - Uỷ viên BCH

Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

Ông  Vũ Ngọc Anh - Uỷ viên BCH

Ông Vũ Ngọc Anh - Uỷ viên BCH

Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Xây dựng

Ông Hoàng Anh Tuấn - Uỷ viên BCH

Ông Hoàng Anh Tuấn - Uỷ viên BCH

Phó Vụ trưởng, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bà Trương Thị Thu Thanh- Uỷ viên BCH

Bà Trương Thị Thu Thanh- Uỷ viên BCH

Phó Cục trưởng -  Cục Kinh tế, Bộ Xây dựng

Ông Lương Ngọc Khánh - Uỷ viên BCH

Ông Lương Ngọc Khánh - Uỷ viên BCH

Trưởng Phòng Quản lý Thoát nước Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Văn Trí - Uỷ viên BCH

Ông Nguyễn Văn Trí - Uỷ viên BCH

Giám đốc - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Trần Văn Liên -  Uỷ viên BCH

Ông Trần Văn Liên - Uỷ viên BCH

Phó Giám đốc - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận

Ông Đồng Xuân Thụ - Uỷ viên BCH

Ông Đồng Xuân Thụ - Uỷ viên BCH

Phó Tổng Biên tập - Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
 

Ông Bùi Hồng Huế - Uỷ viên BCH

Ông Bùi Hồng Huế - Uỷ viên BCH

Hiệu trưởng - Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị
 

Ông Đặng Văn Ngọ - Uỷ viên BCH

Ông Đặng Văn Ngọ - Uỷ viên BCH

Tổng Giám đốc - Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng

Ông Nguyễn Bảo Vinh - Uỷ viên BCH

Ông Nguyễn Bảo Vinh - Uỷ viên BCH

Chủ tịch - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

Ông Nguyễn Sơn Tùng - Uỷ viên BCH

Ông Nguyễn Sơn Tùng - Uỷ viên BCH

Phó Giám đốc - Trung tâm Quốc gia NS và VSMTNT - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ông Bùi Văn Quý - Uỷ viên BCH

Ông Bùi Văn Quý - Uỷ viên BCH

Tổng Giám đốc - Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
 

Ông Võ Văn Bình - Uỷ viên BCH

Ông Võ Văn Bình - Uỷ viên BCH

Giám đốc - Công ty TNHH D&B

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next »