Ông Phạm Quang Quỳnh - Ủy viên BTV

Ông Phạm Quang Quỳnh - Ủy viên BTV

Chủ tịch - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

Bà Hạ Thanh Hằng - Ủy viên BTV

Bà Hạ Thanh Hằng - Ủy viên BTV

Trưởng Ban Hợp tác quốc tế - Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Ông Trần Việt Cường - Ủy viên BTV

Ông Trần Việt Cường - Ủy viên BTV

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV

Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV

Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Nhựa Bình Minh

Ông Vũ Mạnh Dũng - Ủy viên BTV

Ông Vũ Mạnh Dũng - Ủy viên BTV

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương

Ông Nguyễn Hữu Lộc - Ủy viên BTV

Ông Nguyễn Hữu Lộc - Ủy viên BTV

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Cấp Thoát nước Cần Thơ

Ông Hoàng Hữu Định Quốc - Ủy viên BTV

Ông Hoàng Hữu Định Quốc - Ủy viên BTV

Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh  

Ông Lê Văn Tuấn - Ủy viên BTV

Ông Lê Văn Tuấn - Ủy viên BTV

Tổng Giám đốc - Công ty CP Nước và Môi trường (VIWASE)

Ông Ngô Văn Dũng - Ủy viên BTV

Ông Ngô Văn Dũng - Ủy viên BTV

Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)

Ông Ngô Văn Dũng - Ủy viên BTV

Ông Ngô Văn Dũng - Ủy viên BTV

Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)

Ông Phan Hoài Minh - Ủy viên BTV

Ông Phan Hoài Minh - Ủy viên BTV

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

Ông Bùi Thanh Giang - Ủy viên BTV

Ông Bùi Thanh Giang - Ủy viên BTV

Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nước sạch  Sài Gòn

Ông Hồ Việt Hà - Ủy viên BTV

Ông Hồ Việt Hà - Ủy viên BTV

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DNP

Ông Hồ Hương - Ủy viên BTV

Ông Hồ Hương - Ủy viên BTV

Tổng Giám đốc - Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng  

Ông Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên BTV

Ông Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên BTV

Tổng Giám đốc - Công ty CP Cấp Thoát nước Lâm Đồng 

Ông Nguyễn Văn Đàm - Uỷ viên BTV

Ông Nguyễn Văn Đàm - Uỷ viên BTV

Tổng Giám đốc - Công ty CP Cấp Thoát nước Khánh Hòa

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next »