Ông Cao Lại Quang - Chủ tịch

Ông Cao Lại Quang - Chủ tịch

Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng

Ông Ứng Quốc Dũng - PCT

Ông Ứng Quốc Dũng - PCT

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng - Tổng biên tập Tạp chí Cấp thoát nước VN

Ông Nguyễn Văn Bút - PCT

Ông Nguyễn Văn Bút - PCT

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Phú Thọ

Ông Nguyễn Văn Thiền - PCT

Ông Nguyễn Văn Thiền - PCT

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương

Bà Nguyễn Thị Kim Yến - PCT

Bà Nguyễn Thị Kim Yến - PCT

Thành viên HĐQT - Công ty CP Nhựa Bình Minh

Ông Nguyễn Hồng Tiến - PCT

Ông Nguyễn Hồng Tiến - PCT

Nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật Hạ tầng - Bộ XD

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - PCT

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - PCT

Giám đốc Công ty CP HAWACO

Ông Nguyễn Tường Văn - PCT

Ông Nguyễn Tường Văn - PCT

Cục trưởng - Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng

Ông Lê Khả Mạnh - UVTV

Ông Lê Khả Mạnh - UVTV

Nguyên Tổng giám đốc - Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)

Ông Nguyễn Lê - PCT

Ông Nguyễn Lê - PCT

Nguyên Chủ tịch - TGĐ Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội

Ông Võ Quang Tuân - UVTV

Ông Võ Quang Tuân - UVTV

Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng

Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Ủy viên

Chánh văn Phòng - Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Ông Trương Công Nam - UVTV

Ông Trương Công Nam - UVTV

Chủ tịch Chi hội Cấp nước miền Trung - Tây Nguyên, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Việt Anh - UVTV

Ông Nguyễn Việt Anh - UVTV

Trưởng Ban KHCN - Hội CTN VN, Viện trưởng Viện KH&KT MT - Đại học XD

Ông Nguyễn Hồng Sơn - UVTV

Ông Nguyễn Hồng Sơn - UVTV

Chủ tịch – Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị TP Huế

ông Phạm Xuân Điều - UVTV

ông Phạm Xuân Điều - UVTV

Trưởng Ban đào tạo - Hội CTN VN

 

 « Previous 1 2 3 Next »