Tuần lễ nước thế giới Stockholm 2014

Tuần lễ nước thế giới 2014 được tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2014. Đây là chương trình hàng năm về các vấn đề liên quan đến nước do Viện Nước quốc tế Stockholm (SIWI) tổ chức với sự tham gia của khoảng 2.500 chuyên gia, các nhà hoạt động, hoạch định chính sách và các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới nhằm thúc đẩy các sáng kiến mới, các giải pháp phát triển liên quan đến nguồn nước.
 

Năm 2014, tuần lễ nước thế giới được tổ chức với chủ đề “Nước và năng lượng” dưới các hình thức như: Hội thảo, Seminar và triển lãm với mục đích phi thương mại nhằm chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu cho người xem về các vấn đề liên quan tới nước.

Về chủ đề xuyên suốt “Nước và năng lượng”, tuần lễ nước thế giới 2014 sẽ đưa ra quan điểm một cách có hệ thống về cách thế giới phát triển và quản lý nguồn nước và năng lượng cho một xã hội tốt đẹp hơn cũng như việc bảo vệ các hệ sinh thái ở cấp độ địa phương, quốc gia và cấp độ toàn cầu. Mối quan hệ giữa nước, năng lượng và an ninh lương thực dựa trên cách tiếp cận tăng trưởng xanh cũng là chủ đề chính trong chương trình 2014 này.

Theo DWRM

Bài viết cùng chuyên mục